Image

Cilësi e lartë

Makineria e avancuar si dhe materialet e prodhuesve të njohur, garantojnë profile sipas standardeve evropiane.

Image

Staf kompetent

Përgaditja teknike e stafit dhe kontrolli rigoroz i kualitetit mundësojnë që secili produkt të jetë i cilësise së lartë.

Image

Logjistikë moderne

Distribuimi i shpejtë dhe në derë krijon vlerë për klientët tonë duke i thjeshtësuar dhe lehtësuar mbajtjen e stokut.

Image

Afërsi ndaj klientit

Kompetenca, fleksibiliteti dhe përkushtimi për të plotësuar kërkesat e klientit janë pikat e diferencimit tonë.

Me ne ndërtimi arrinë standarde të reja.

Lexo per cilesine tone

Rreth nesh

enha profile sh.p.k. është kompani prodhuese e themeluar në vitin 2016 si investim i përbashkët i investitorëve të diasporës dhe atyre lokal. Synimi i kompanisë është të bëhet lidere në fushën e profileve ndërtimore në rajon duke udhëhequr këtë industri në aspektin e teknologjisë dhe inovacionit!

Cilësia e profileve ndërtimore është parakusht për një ndërtim kualitativ dhe jetëgjatë. Për këtë, enha profile sh.p.k. është e zotëruar të zhvillojë, prodhojë dhe ofroj profile të cilësisë së lartë me të vetmin qëllim të avancimit të klientëve tonë në fushat e tyre përkatëse.

Përparësitë tona

100% Prodhim cilësor sipas normave EN 13658-1 dhe EN 14353

100% Material i çertifikuar sipas EN10346 dhe EN573-3

100% Infrastrukture logjistike efikase dhe eficiente

100% Afërsi dhe përgjegjshmëri ndaj klientit

top